MR vergadering 20 januari 2023

Floris van Lint | MR

Bericht van de MR
De medezeggenschapsraad (MR) heeft op 20 januari jl. vergaderd. Tijdens de vergadering is gesproken over de resultaten van de enquête die in het najaar onder de leerlingen, docenten en ouders is afgenomen. Uit de resultaten blijkt dat zowel de leerlingen als de docenten de school goed beoordelen. Een aandachtspunt van de ouders is de communicatie, daarom heeft de MR met name over dit onderwerp gesproken tijdens de vergadering. De personeelsgeleding heeft via de nieuwsbrief gemeld hoe dit zij dit gaan verbeteren.

Ook bleek uit de resultaten dat ouders niet altijd duidelijk is wat de MR doet en bespreekt. De MR heeft daarom afgesproken dat er na elke vergadering een kort bericht wordt gemaakt met de hoofdonderwerpen van de vergadering. Dit bericht is het eerste.

Als laatste heeft de MR gesproken over de filmpjes op de website van de Klimtoren. Deze zijn verouderd. Er zijn afspraken gemaakt over het opnemen van nieuwe filmpjes.

De volgende vergadering van de MR is op 23 februari om 14.30 uur.

Wilt u in contact komen met de MR?