Op Kindcentrum De Klimtoren bieden wij alle basisvakken goed aan. Een voorwaarde is dat de methodes passend zijn bij onze visie. Binnen onze visie vinden wij het belangrijk dat er samenhang is in de vakken. Een werkwijze waarin leerdoelen centraal staan, waar leerlingen vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben in de toekomst, zoals samenwerken, veerkracht en flexibiliteit, aanpassingsvermogen en goed kunnen communiceren. Maar ook kennis en begrip over eigen land, cultuur en andere nationaliteiten.

IPC is een programma voor de zaakvakken en de creatieve vakken, waarbij effectief leren centraal staat

Daarom zijn wij in het schooljaar 2018-2019 gestart met International Primary Curriculum (IPC). IPC is een programma voor de zaakvakken en de creatieve vakken, waarbij effectief leren centraal staat. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van onze leerlingen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die ze zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren, kortom onderzoekend leren speelt een belangrijke rol. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen.

Binnen IPC zijn de nieuwste inzichten verwerkt over hoe kinderen leren. 90% van wat we weten over hoe onze hersenen werken komt uit onderzoek van de laatste 15 jaar. Deze nieuwe kennis heeft ook invloed op het onderwijs. Het IPC is gebaseerd op deze nieuwe kennis. Er worden binnen dit curriculum activiteiten ontwikkeld die rekening houden met meervoudige intelligentie, emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en leerstijlen van kinderen.

IPC staat voor kwaliteit en is een uitdaging, maar vooral een verademing voor zowel de leerkrachten als de leerlingen. Iedereen kan iets leren en samen leer je heel veel. Door IPC zijn de leerlingen veel meer betrokken bij het leerproces en elkaar.

IPC is gericht op leren in de breedste zin van het woord. Het onderwijs wordt anders ingericht. Er wordt anders naar kinderen gekeken; het onderwijs is gericht op groei en ontwikkeling. Hier hoort ook ander leerkrachtgedrag bij (durven loslaten, creatief denken, reflecteren op jezelf). De wereld verandert, verandert snel en daar moeten wij ons onderwijs op aanpassen. Kennisdoelen zijn belangrijk, maar persoonlijkheidsdoelen en vaardigheidsdoelen zijn minstens net zo belangrijk.