IPC is het nieuwe lesgeven

Karin Hartman

IPC is het nieuwe en moderne lesgeven, dat blijkt uit de ervaringen van de scholen die ermee werken. ‘Het is belangrijk dat leerlingen zelf meedenken over het leerproces’, zegt Karin Hartman, directeur van obs De Klimtoren in Drogteropslagen en obs De Bosrand in Kerkenveld.

IPC, de letters taan voor International Primary Curriculum. Het is een werkwijze die effectief leren centraal stelt en die nu nog van toepassing is op de zaakvakken en creatieve vakken. Karin Hartman is bijzonder enthousiast over de manier van leren en laat vol trots zien hoe leerlingen zich gestort hebben op een onderwerp als de ruimte. ‘Het was mooi om te zien hoe ze op het schoolplein de zon en de maand neer hebben gezet ten opzichte van de Aarde. De verantwoordelijkheid wordt bij de leerlingen gelegd, ze werken thematisch, niet met een boek. We werken nu aan het thema ontdekkingsreiziger en dan gaat het over landen, natuur en geschiedenis. Dit is betekenisvol leren en je pakt het thema voor alle zaakvakken.’ Het enige dat wel vaststaat, zijn de onderwerpen. ‘Maar daarin ligt heel veel ruimte, welke kant we ermee opgaan.’

Vaardigheden

Ook wel bijzonder is dat er geen toetsen zijn, maar dat naar vaardigheden wordt gekeken. ‘Maak eens een filmpje over het onderwerp, is een vraag die we de jeugd stellen. Het allerbelangrijkste is voor ons dat het gaat om het proces, niet om het resultaat. We vragen leerlingen ook hoe ze tot hun werkje gekomen zijn.’

Het onderwijzend personeel volgt twee jaar lang trainingen en wordt begeleid bij het opzetten van de juiste thema’s. ‘We werken veel samen, de teams in Kerkenveld en Drogteropslagen en we kunnen andere scholen ook informeren. Wij kunnen als Wolderwijsschool zelf onze keuze maken, Martijn Mulder juicht deze vernieuwing alleen maar toe.’

Volgens de 39-jarige directeur van de twee dorpsscholen is dit nog maar het begin van veranderingen in het onderwijs. ‘Ik hoop dat straks het hele onderwijs zo wordt, dus ook de vakken als taal en rekenen. Er wordt onderzocht hoe hersenen werken en hoe het kind het beste kan leren, daar is IPC heel ver mee.’ Bij IPC is ieder kind op zijn of haar eigen niveau met hetzelfde bezig’, weet leerkracht Betty Linthorst uit ervaring. ‘Onderwijs is niet alleen kennis, maar juist de wereld om je heen’, vult Karin Hartman aan.

Met dertig leerlingen is De Klimtoren een stabiele school. De samensmelting van de scholen in Linde en Drogteropslagen verliep rimpelloos. ‘We kregen in september na de fusie van de inspectie te horen dat in niets te merken was dat dit een fusieschool was.’ De samenwerking met De Bosrand is nauw. Zo werkt de intern begeleider (IB’er) op beide scholen, net als verschillende leerkrachten. ‘We hebben eens in de zes weken gezamenlijk vergadering en doen de training IPC samen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in De Meppeler Courant:
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/de-wolden/554692/ipc-is-het-nieuwe-lesgeven.html