Bij Kindcentrum De Klimtoren streven we ernaar om meer te zijn dan alleen een onderwijsinstelling. We willen een plek zijn waar kinderen zich in een veilige en stimulerende omgeving kunnen ontwikkelen. Om deze visie te concretiseren en te delen met zowel ouders als leerlingen, hebben we een speciale visieposter ontwikkeld. Deze poster is tot stand gekomen in samenwerking met grafisch vormgever viAVon en is een visuele representatie van onze kernwaarden en onderwijsfilosofie.

De poster is niet zomaar een mooi plaatje aan de muur; het is een manifest van wat wij belangrijk vinden in het onderwijs. Het illustreert de samenhang tussen de verschillende vakken, de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en de nadruk op een veilige en inspirerende leeromgeving. Het is een dagelijkse herinnering voor ons team, een leidraad voor onze onderwijsmethoden en een belofte aan onze leerlingen en hun ouders.

De visieposter is ook een uitnodiging aan iedereen die betrokken is bij De Klimtoren om actief deel te nemen aan deze visie. Het is een startpunt voor gesprekken over onderwijskwaliteit, pedagogische aanpak en de toekomst van onze leerlingen. We zijn er bijzonder trots op en hopen dat het een bron van inspiratie zal zijn voor iedereen die het ziet.