De Klimtoren in Drogteropslagen biedt ook peuterspelen.

De wereld ontdekken
Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Dan krijgt uw peuter steeds meer interesse in de wereld om zich heen en wil spelen en ontdekken. Het is tijd voor het peuterspelen (voorheen peuterspeelzaal).

Dé voorschool voor uw kind!
Uw kind kan vanaf 2 jaar naar het peuterspelen (bekend als peuterspeelzaal). In de peutertijd wordt de basis gelegd voor belangrijke vaardigheden die het kind nodig heeft. Spelenderwijs wordt uw peuter voorbereid op het basisonderwijs. Deskundige pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling van het kind, geven liefdevolle zorg en kijken naar wat uw kind nodig heeft.


Doorgaande lijn
Het programma van de peuters is afgestemd op het programma van de onderbouw van school. Er wordt nauw samengewerkt door o.a. te werken met dezelfde thema's, er worden samen activiteiten gedaan, samen gespeeld, samen liedjes gezongen en educatieve filmpjes bekeken. De programma’s zijn gericht op de totale ontwikkeling van het kind en stimuleren dus zowel de taal en cognitieve ontwikkeling als ook de sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling.

Kinderen spelen graag in het groen. Ze houden van de natuur, zo jong en klein als ze zijn. Niet zo gek als je bedenkt dat er nogal wat te ontdekken valt. We hebben een  grote speelplaats met een bos waar je je goed in kunt verstoppen. En een grasveld om lekker in te liggen en te rollen of op zoek te gaan naar kriebelbeestjes. Wanneer het echt te koud is of te hard regent, maken we het binnen gezellig. Knutselen en schilderen, kringgesprekken en -spelletjes. We hanteren een  vast dagritme en gebruiken hierbij de dagritmekaarten waarbij wel steeds ingespeeld wordt op actuele zaken zoals ideeën van de kinderen zelf en waar ruimte blijft voor spontane activiteiten. Een vast dagritme draagt bij aan de emotionele veiligheid van het kind in de groep, het weet waar het aan toe is. We zorgen voor afwisseling in het aanbod van activiteiten zodat de individuele interesses van elk kind worden aangesproken en gestimuleerd.

Folder peuterspelen

Download hier de folder van Peuterspelen

mailadres: [email protected]