Kind Centrum De Klimtoren in Drogteropslagen

Ineke Boshove

Kind Centrum De Klimtoren is meer dan zomaar een basisschool; het is een belangrijk onderdeel van de gemeenschap in Drogteropslagen. Als enige basisschool in het dorp heeft het een speciale plek in de harten van de lokale bewoners. Het gebouw zelf heeft een opknapbeurt gekregen aan het begin van deze eeuw, waardoor het nu modern en uitnodigend is. De school valt onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Wolderwijs, die vanuit Zuidwolde de openbare basisscholen in De Wolden overziet.

Ruimte voor ieder kind om te klimmen.

Bij KC De Klimtoren draait alles om ruimte voor ontwikkeling. We geloven dat ieder kind uniek is en zijn of haar eigen pad moet kunnen volgen. Daarom bieden we een onderwijsomgeving waarin elk kind de kans krijgt om te 'klimmen', zowel op academisch als op persoonlijk vlak. We vinden het belangrijk dat er naast het leren van vakken zoals rekenen en taal, ook veel aandacht is voor wie het kind is en hoe het zich verhoudt tot de wereld.

Ons onderwijs is eigentijds en verantwoord, afgestemd op de behoeften van de moderne leerling. In een vertrouwde omgeving stimuleren we kinderen om hun eigen groei te volgen. Zo leggen ze een stevige basis voor hun verdere ontwikkeling en het nastreven van geluk in hun leven.

We zijn een school met ambitie. We zijn niet bang om ons hoofd boven het maaiveld uit te steken en streven ernaar een stralend middelpunt te zijn in het openbaar onderwijs van deze regio. Dit geldt niet alleen voor de kinderen en ouders uit Drogteropslagen, maar ook voor die uit de omliggende gebieden.