Kind Centrum De Klimtoren in Drogteropslagen

Ineke Boshove

Kind Centrum De Klimtoren is de enige basisschool in het dorp Drogteropslagen. Het schoolgebouw is begin van deze eeuw gerenoveerd. De school valt, samen met de andere openbare basisscholen in De Wolden, onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Wolderwijs, dat in Zuidwolde het kantoor heeft.

Ruimte voor ieder kind om te klimmen.

KC De Klimtoren is een passende school voor de leerlingen. Een school waar elke leerling de ruimte krijgt om te klimmen. Ruimte om op haar of zijn eigen niveau en tempo te ontwikkelen. De Klimtoren vindt het belangrijk dat er naast kennisoverdracht ook veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind en voor de wereld om hen heen.

We bieden verantwoord, eigentijds onderwijs aan, waarin leerlingen worden gestimuleerd in een vertrouwde omgeving hun eigen groei te kunnen volgen en daarmee een stevige basis kunnen leggen voor de eigen ontwikkeling, op weg naar gelukkig zijn en blijven. De school heeft ambitie, durft zich boven het maaiveld uit te steken en wil voor ouders en kinderen uit de nabije en verre omgeving een stralend middelpunt zijn binnen het openbaar onderwijs in deze regio.