Scholen met Succes is een gespecialiseerd onderzoek- en adviesbureau voor het onderwijs. KC De Klimtoren gebruikt dit onderzoek om regelmatig kwaliteitsverbeteringen door te voeren.

Ouders: 8,1

Ouders geven KC De Klimtoren maar liefst een 8,1. Alle ouders zijn positief over de inzet en enthousiasme van de leerkrachten, over de mate waarin de leerkracht naar de ouders luistert, omgang van de leerkracht met de leerlingen, de sfeer en inrichting van het schoolgebouw én de hygiëne en netheid op school.

Pluspunten Scholen Met Succes OBS De Klimtoren
1. Huidige Lestijden 100%
2. De veiligheid van de schoolomgeving 100%
3. Inzet en enthousiasme leerkracht 100%
4. Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 100%
5. Deskundigheid leerkracht 100%
6. Omgang leerkracht met de leerlingen 100%
7. Sfeer en inrichting schoolgebouw 100%
8. Veiligheid op het plein 100%
9. Hygiëne en netheid binnen de school 100%
10. Aandacht voor gymnastiek 100%