Als de kinderen naar de bovenbouw gaan zijn ze 9 of 10 jaar. Vanaf groep 6 wordt er meer en meer een beroep gedaan op hun zelfstandigheid. Na instructie van de verschillende lessen gaan de kinderen zelfstandig of samen aan het werk. Als de opdracht klaar is controleren ze hun werk. Indien nodig vragen ze hulp van klasgenoten of van de leerkracht. Samen met de kinderen leren we meer en meer dat ze eigenaar zijn van hun leerproces. Als leerkracht zijn we er om te helpen en te begeleiden om hun doel te bereiken. Naast de reguliere lessen is er ruimte voor de kinderen om zich te verdiepen in activiteiten die ze graag willen leren. Wil je graag leren schaken? We vragen de plaatselijke schaakvereniging. EHBO les? Toevallig een huisarts als ouder. Denken in oplossingen, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.