Groep 1/ 2 is een groep waar in de loop van het schooljaar nieuwe 4-jarige kinderen aan toegevoegd worden. In onze combinatiegroep is veel tijd voor spel en we sluiten aan bij de ontwikkelingsbehoeften van ieder kind. Iedere ochtend beginnen we met de dag van de week en kiezen twee hulpjes. Iedere leerling heeft een weektaak met verplichte en keuzetaken voor de week. De kinderen krijgen zoveel mogelijk ruimte om zelf de momenten voor de verplichte en vrije taken te kiezen. Kinderen ervaren zo alvast het zelfstandig werken, zelf oplossingen te bedenken, keuzes te maken en door te zetten. We werken en leren vanuit thema’s en sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind. Samen met de kinderen brengen we de klas in de sfeer van het thema. Ieder heeft zijn/ haar eigen inbreng. Er is een atelier in de klas om te knutselen, verven, tekenen. Er is een huisplaats, bouwplaats, ontdekhoek en een informatiehoek. De kinderen hebben ook een voetstappenplan, waarbij ze zelf bedenken wat ze graag beter zouden willen kunnen. Ze mogen dan een voetstap kleuren als het is gelukt en als alle voetstappen gekleurd zijn, vieren we dat het eigen gestelde doel gehaald is.