Op deze pagina vindt u documenten en downloads van De Klimtoren.

Schoolplan De Klimtoren

Ondersteuningsplan De Klimtoren


Onderstaande documenten zijn van de bovenschoolse stichting waar De Klimtoren een onderdeel van is, Wolderwijs.

Schoolgids Wolderwijs

Inspectierapport Wolderwijs

Protocol schorsen en verwijderen Wolderwijs Privacybeleid Wolderwijs