Bij KC De Klimtoren weten we dat onderwijs meer is dan alleen cijfers en scores. Hoewel toetsresultaten een rol spelen, kijken we breder naar de ontwikkeling van het kind. We observeren dagelijks hoe kinderen zich in de klas gedragen, hoe ze samenwerken met anderen en hoe ze omgaan met uitdagingen. Naast de reguliere toetsmomenten van elke methode, maken we gebruik van 'Leerling in beeld' van Cito en de adaptieve toets Route 8.

We begrijpen dat toetsen stressvol kunnen zijn voor kinderen, en daarom zorgen we voor een goede voorbereiding. We zien de toetsscores als een momentopname, een stukje van de puzzel, maar niet als het definitieve oordeel over de capaciteiten van een kind. In groep 8 gebruiken we de doorstroomtoets van Route 8, een digitale adaptieve toets. Deze toets past zich aan het niveau van de leerling aan, waardoor ieder kind een eigen toetservaring heeft die echt bijdraagt aan een passende schoolkeuze.

Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs is het onze taak om kinderen te begeleiden naar een school die bij hen past. We kijken niet alleen naar academische vaardigheden, maar ook naar sociale en emotionele aspecten. Het doel is om een omgeving te vinden waarin de leerling zich verder kan ontwikkelen en een fijn schooltraject kan doorlopen.