Toets scores zijn belangrijk, maar zeggen niet alles. Op KC De Klimtoren wordt gekeken naar hoe het kind elke dag werkt in de klas en niet alleen naar de percentielscore van het toets moment.

Het is van belang dat kinderen goed voorbereid worden op CITO toetsen en daar zorgt KC De Klimtoren dan ook voor. De score wordt echter gehanteerd als een momentopname en niet als een definitief oordeel. In groep 8 wordt ROUTE 8 als eindtoets gebruikt. Dit is een digitale adaptieve toets die ervoor zorgt dat iedere leerling een unieke toets op eigen niveau kan maken.

Wij begeleiden kinderen naar een passende schoolkeuze waarvan te verwachten is dat de leerling ook daar een fijn schooltraject zal krijgen.