Door de relatief kleine klassen is er veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen. Er is ruimte voor elk kind om zich te ontwikkelen op haar en zijn eigen tempo. Daarnaast zijn er leerkrachten vrij geroosterd die individuele hulp bieden aan kinderen die deze onderwijsbehoefte hebben. Dit kan zijn op elk gebied: hulp bij spelling of rekenen, maar ook op sociaal-emotioneel gebied.